Processen vid betalningsanmärkning

Alla räkningar har ett förfallodatum som tydligt anges på fakturan. Missar du att betala vid detta datum drar en process igång för att driva in betalningen. Denna process blir ofta kostsam och kan sluta med att du får en betalningsanmärkning. Dessa steg ingår i processen:

1

Du får en faktura

Idag använder många företag finansbolag eller banker för att sköta faktureringen, det kan alltså vara ett annat företagsnamn på fakturan än det du köpt varan eller tjänsten ifrån. Om något är fel på fakturan bör du så fort som möjligt vända dig till det företaget. 

2

Påminnelse

När förfallodatumet passerats utan att en betalning kommit in kan det hända att du får en påminnelse. Påminnelsen har ett nytt, senare förfallodatum som ger dig lite längre tid innan du hamnar hos inkasso och en extra påminnelseavgift tillagd. Att skicka en påminnelse är inte obligatoriskt.

3

Inkassokrav

Nästa steg är att företaget du är skyldig pengar skickar skulden till ett inkassobolag som från och med nu sköter indrivningen. Inkassobolaget är skyldiga att skicka ut ett krav innan de vidtar andra åtgärder. I kravet får du ännu ett nytt förfallodatum och en inkassoavgift samt dröjsmålsränta är pålagd. Du har också möjlighet att bestrida kravet, till exempel om du anser något vara fel på varan eller tjänsten som skulden avser.

4

Betalningsföreläggande

Om du inte betalar, och inte heller bestrider kravet kan fordringsägaren (alltså företaget du är skyldig pengar) nu ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. 

5

Betalningsanmärkning

Om du inte bestrider betalningsföreläggandet beslutar Kronofogden om en betalningsanmärkning.

Hur lång tid tar processen?

Att driva in en skuld är en kostsam och tidskrävande process även för fordringsägaren. Olika företag lägger olika mycket tid och resurser på detta varför det hos vissa kan ta lång tid från faktura till inkassokrav. Många mindre företag köper idag in fakturahanteringen från en extern tjänst. Det innebär att ett finansbolag sköter allt från fakturering till inkasso. Dessa företag har mer resurser avsatta till skuldindrivning och innebär att du snabbare hamnar hos inkasso om du inte sköter betalningarna.

Vad händer efter att du fått en betalningsanmärkning?

Om du, trots betalningsanmärkning, fortfarande inte betalar din skuld har Kronofogden rätt att göra en utmätning, det vill säga beslagta tillgångar till ett värde som motsvarar skuldens storlek inklusive påminnelseavgifter och räntor. Detta kan ske genom en löneutmätning, där din arbetsgivare måste betala en del av din lön direkt till Kronofogden, eller genom utmätning av tillgångar, då Kronofogden kommer hem till dig och beslagtar föremål. Om du har en stor skuld och äger din bostad kan du bli tvingad att sälja den för att betala skulden, 

Varför är det så dåligt med en betalningsanmärkning?

Banker och kortutgivare ser betalningsanmärkningen som en tydlig indikation på att du missköter din ekonomi. Oavsett om betalningsanmärkningen uppstått på grund av slarv, till exempel för att du tappat bort en faktura, eller på grund av att du haft ont om pengar under en period, gör anmärkningen att du framstår som en person man ogärna lånar ut pengar till och din kreditvärdighet sänks därmed.

Naturligtvis finns det grader även i betalningsproblemens helvete, och det är självklart bättre att ha en betalningsanmärkning istället för flera, och att ha en anmärkning på ett litet belopp än ett stort. Dock är det så att många banker och kortutgivare har automatiserade modeller som avgör i realtid om du blir beviljad ett lån eller ett kreditkort. Dessa modeller sorterar ofta bort alla med betalningsanmärkning. 

Att ha en betalningsanmärkning kan även ge problem om du till exempel ska hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Du kan även få svårt att få vissa typer av jobb där du ska hantera större mängder pengar. Du gör därför klokt i att undvika betalningsanmärkningar helt och hållet. 

Betalningsanmärkningen syns i tre år

Betalningsanmärkningen ligger kvar hos kronofogden och i kreditupplysningsbolagens register i tre år från och med det datum då anmärkningen uppstod. Detta gäller alltså oavsett om du betalar av skulden under dessa år. Om du är osäker på om du har en betalningsanmärkning kan du kontakta ett kreditupplysningsföretag, till exempel UC, och fråga.

Hur undviker man betalningsanmärkningar?

Ansök om autogiro

Många återkommande räkningar, som hyran eller gymkortet, kan du lägga upp på autogiro. Då dras pengar automatiskt från ditt konto förutsatt att tillräckligt med pengar finns. Ingen risk att glömma eller missa räkningar med andra ord!

Betala direkt

Undvik Klarna eller liknande tjänster för avbetalning. Betala saker direkt eller med kreditkort så att du undviker att få fler fakturor än de du brukar ha varje månad. Får du en faktura på mail eller i brevlådan – betala den samma dag. Skjuter du upp det finns risk att du glömmer.

Skriv en checklista

Skriv upp de fakturor du betalar varje månad (som hyra, telefon och kreditkort) samt ungefär vilket belopp de brukar vara på. Lägg sedan in en påminnelse i den kalender och skaffa en rutin där du ett visst datum varje månad loggar in i din internetbank och kollar att alla fakturor på listan ligger uppe för betalning, alternativt att tillräckligt med pengar finns på kontot om du har autogiro.

Gör en budget

Om du har svårt att få pengarna att räcka till slutet av månaden är det en god idé att göra en budget. Börja med att skriva upp alla fasta avgifter, som hyra och telefon, och fortsätt med nödvändigheter som el och mat. Det som är över kan du sedan lägga på sådant du inte måste ha, som nöjen och kläder. De flesta kredit- eller debetkort har appar där du kan se hur mycket du spenderat på olika kategorier. Använd dessa för att se dina genomsnittliga kostnader. Skaffa sedan en vana där du åtminstone en gång i veckan summerar dina kostnader hittills i månaden och jämför med budgeten. Detta kan vara trist och tidsödande till en början men ger dig den kontroll över din ekonomi som du kan behöva i hårda tider. 

Var proaktiv

Har du fått en faktura som du tror att du kommer få svårt att betala är det bäst att kontakta företaget du är skyldig pengar på en gång, helst innan förfallodatumet, och berätta om din situation. Är du proaktiv och tydligt visar att du vill betala även om du inte har möjlighet just nu är chansen stor att du och företaget kan komma överens om en lösning. Till exempel kanske du kan få dela upp betalningen i mindre avbetalningar. Det absolut sämsta du kan göra i detta läge är i stället att stoppa huvudet i sanden och inte svara om företaget försöker kontakta dig.

Vanliga frågor om betalningsanmärkningar

Vad är en betalningsanmärkning?
Hur påverkar en betalningsanmärkning min kreditvärdighet?
Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar i min kreditupplysning?
Kan jag ta bort en betalningsanmärkning från min kreditupplysning?
Finns det sätt att förbättra min kreditvärdighet trots en betalningsanmärkning?

Sandra har skrivit texter för Kreditkort.com sedan 2022. Hon älskar att skriva och har dessutom en bakgrund inom lån och kreditbedömning. Detta har gett henne insikter i hur det går till bakom kulisserna när kreditkort och lån beviljas, något som hon haft stor nytta av som skribent. Sandra är dessutom själv en person som ofta beskrivs som sparsam (för att inte använda ordet snål) och hon brinner för att hjälpa andra att förbättra sin privatekonomi. 

Senast uppdaterad Mar 27, 2024