Så här går processen till

1. Informationsinsamling

Det första vi gör är att samla in så mycket information som möjligt om kortet – vi vill veta vem som ger ut det, kortets förmåner, avgifter och kreditvillkor samt om det är kompatibelt med mobila betalningar. Denna information hämtar vi från kortutgivarens hemsida och policydokument.

2. Bedömning av förmåner

Vi kollar in förmånerna mer i detalj. Till exempel kollar vi på villkor och begränsningar vad gäller bonus, cashback eller loungetillgång. Denna information sammanfattar vi under ett eget avsnitt i recensionen.

3. Genomgång av försäkringar

En mycket vanlig förmån är försäkringar. Även här går vi in i detalj och beskriver vilka försäkringar som ingår och vad de täcker.

4. Avgifter och kreditvillkor

Vi gör en detaljerad presentation av alla avgifter som kortet kan medföra, som årsavgift, uttagsavgift och valutapåslag. Vi beskriver även kortets kreditvillkor, som maxkredit, räntefria dagar och såklart årsräntan. 

5. Fördelar och nackdelar

Vi analyserar kortet förmåner och avgifter och väljer ut dess mest utmärkande fördelar och nackdelar. Bland fördelarna kan det till exempel röra sig om saker som extra förmånliga kreditvillkor, en ovanligt heltäckande försäkring eller 0% i valutapåslag. Nackdelarna handlar ofta om höga avgifter eller frånvaro av vanliga förmåner såsom bonus.

6. Slutsats

Till sist väger vi samman kortets avgifter med förmånerna. Är kortet en bra deal, det vill säga är förmånerna i paritet med årsavgiften och eventuella övriga kostnader kopplade till kortet? Vi jämför såklart även med andra kort med liknande egenskaper. Finns det något som är unikt med just detta kort, och är det bättre eller sämre än konkurrenternas? Här använder vi både våra egna tankar om kortet, och letar bland användarrecensioner. 

Slutsatsen sammanfattas längst i recensionen som nu innehåller all information du behöver för att kunna välja det bästa kreditkortet.

Mathilda är en kunnig och passionerad innehållsansvarig som har varit en del av Kreditkort.com sedan 2021. Hennes stora intresse och kunskap om kreditkort har gjort henne till en ovärderlig medlem av vårt team. Mathilda är inte bara en expert på att spara pengar med hjälp av kreditkort, hon är också en ivrig användare själv.

Senast uppdaterad Jun 3, 2024