Att göra en budget

Steg 1: Gå igenom inkomster och utgifter

Det första du bör göra är att gå igenom dina månatliga inkomster och utgifter för att få en bild av nuläget. Till din hjälp behöver du kontoutdrag från alla bankkonton du använder och en dator eller papper, penna och miniräknare. Du kan med fördel också ta hjälp av olika budgettjänster på nätet eller eventuella appar som följer med ditt kredit- eller betalkort.

Steg 1: Gå igenom inkomster och utgifter

Börja med inkomsten 

Vad uppgår din lön efter skatt och eventuella andra inkomster till? Har du en fast lön är ju detta relativt enkelt att veta, har du en rörlig lön kan du räkna ut genomsnittet under de sex senaste månaderna. Ta också med eventuella bidrag samt studielån om du är student.

Lista fasta kostnader

Nästa steg är dina fasta kostnader. Till dessa hör alla utgifter för boende, ränta och amortering på eventuella lån, samt olika medlemsavgifter och abonnemang som dras direkt från kontot. Dela upp i kategorier som boende, bil, nöjen med mer och räkna ut genomsnittet på de kostnader som varierar. 

Räkna ut löpande utgifter

Nu är det dags att detaljstudera kontoutdraget för kortkontot för att se vad du lägger dina resterande pengar på. Även här är ett genomsnitt baserat på de sex senaste månaderna ett bra utgångsläge. Gå igenom kontoutdraget och kategorisera varje köp. Vanliga kategorier är livsmedel, transport, kläder, nöjen med mera. Anpassa kategorierna efter vad du spenderar pengar på och gör det enkelt genom att utgå från butikerna du handlar i. Köper du till exempel oftast hygienprodukter och städgrejer på en stormarknad samtidigt som du handlar livsmedel gör du klokt i att slå ihop dessa kategorier, annars måste du rota fram kvitton för att kunna veta vad som kostade vad. 

Sällanköp som semesterresor och elektronik kan du ta bort så länge. Fokusera på utgifter du har varje månad. När du är klar med kategoriseringen summerar du och räknar ut genomsnittet per månad. Kolla också i din kortapp – många har inbyggda funktioner som hjälper dig kategorisera. I detta steg har du också stor nytta av ett kalkylprogram som Excel eller Google sheets. Vet du inte hur man använder ett sådant är detta ett gyllene tillfälle att lära sig.

Räkna ut ditt månatliga resultat

Det sista steget för att få koll på nuläget för din ekonomi är att summera de genomsnittliga intäkterna och dra bort kostnaderna. Vad blir kvar? Förhoppningsvis får du ett positivt resultat.

Steg 2: Sätt ett mål

Du har nu en bild av hur din ekonomi ser ut. Nästa steg är att tänka framåt. Hur vill du att din ekonomi ska vara? Är det något speciellt du vill spara ihop till? Vad som är ett lämpligt mål beror lite på hur din ekonomi ser ut i dagsläget.

Steg 2: Sätt ett mål

En ekonomi i kontroll

Om dina utgifter ofta överstiger dina inkomster bör ett givet mål vara att få kontroll på dina kostnader så att du går plus varje månad. 

Skapa en buffert

Du bör ha en buffert som du kan ta av vid oförutsedda utgifter och som kan hålla dig flytande ifall dina inkomster skulle upphöra. En lämplig storlek på bufferten är tre gånger dina månatliga utgifter. Har du inte detta på sparkontot bör ditt första mål vara att spara ihop till denna summa.

Spara till något kul

Om din ekonomi är i någorlunda balans och du har en buffert bör du hitta något annat som motiverar dig till att spara. Drömmer du till exempel om en semesterresa eller att kunna köpa en lägenhet? Uppskatta hur mycket pengar du behöver för att uppfylla din dröm och hur långt det är kvar tills du behöver dem. Nu vet du hur mycket du behöver spara.

Steg 3: Analysera situationen

Du vet nu var du är och vart du vill komma. Nu gäller det att förstå hur du ska bära dig åt för att komma dit.

Steg 3: Analysera situationen

Prioritera utgifter

Gå igenom dina genomsnittliga utgifter, både fasta och rörliga, och se om det är någon kategori du lägger onödigt mycket pengar på. Kanske har du abonnemang på tjänster du knappt använder eller lägger orimligt mycket pengar på utemat? Självklart måste du här prioritera efter vad som är mest nödvändigt – hyra, el och mat går före nöjen och så vidare. Om du inte förstår hur någon kategori kunnat bli så stor får du gå tillbaka till kontoutdraget och titta exakt var och vad du handlat.

Sänk fasta kostnader

Om det var länge sedan du bytte bank, försäkringsbolag, elleverantör eller telefonabonnemang kan du spara pengar på att göra det. Använd någon av de jämförelsetjänster som finns på nätet för att  hitta lägre priser. Ibland kan det också räcka med att du kontaktar din leverantör och berättar att du funderar på att byta för att du ska få ett lägre pris.

Betala av dyra lån

Om du har andra lån än bolån eller studielån betalar du sannolikt en högre ränta än vad du får om du sparar. Det är därför bättre att amortera mer så att du blir skuldfri snarare än att sätta in pengar på ett sparkonto. 

Steg 4: Sätt ihop budgeten

Nu är det dags att sätta ihop budgeten. Detta gör du med hjälp av en app eller ett kalkylprogram där du gör en kolumn för varje månad och en rad för varje typ av intäkt eller kostnad. Fyll i sifforna baserat på ditt genomsnitt och vad du planerar kommer hända i framtiden – har du till exempel bestämt dig för att dra ner kostnaderna för utemat sänker du kostnaden för det i budgeten. 

Steg 4: Sätt ihop budgeten

Ta hänsyn till variationer under året

Som utgångspunkt kan du ha samma kostnader och intäkter varje månad men lägg också in de säsongsvariationer du känner till. Exempelvis kan det vara bra att ha en extra hög budget för nöjen under semestern.

Lägg in en rad för oförutsedda utgifter

Din budget bygger på genomsnittliga kostnader men i själva verket kan variationen mellan olika månader vara stor. Du bör därför ha lite marginal i budgeten och lägga in en rad för oförutsedda utgifter.

Sätt upp en plan för sparande

I budgeten bör du slå fast hur mycket pengar du ska sätta in på sparkontot varje månad. Det bästa är att lägga in en automatisk överföring som går i väg från kontot i slutet av månaden samtidigt som du betalar dina övriga räkningar.

Sällanköp och resor

Större investeringar som du gör mer sällan, som en ny telefon eller vinterjacka, samt semesterresor är svårt att inrymma i din vanliga budget. Dessa saker kan du finansiera med pengar från ditt sparkonto. Du bör dock summera årets planerade insättningar till sparkontot och jämföra med budgeterade resor och sällanköp – meningen är ju att du ska spara mer än du konsumerar för.

Steg 5: Se till att budgeten följs

Dessvärre är arbetet inte klart bara för att du har gjort en budget. Budgeten ska ju också följas, något som inte alltid är så enkelt. Här är några tips för hur du bäst håller ekonomin under kontroll.

Steg 5: Se till att budgeten följs

Följ upp dina utgifter

Om du stämmer av utgifterna mot budget först i slutet av månaden är det redan för sent.  Har du spenderat för mycket finns inte så mycket att göra. Därför krävs att du regelbundet stämmar av dina utgifter mot budget. Detta är enklast att göra om du har en budgetapp i telefonen. 

Justera budgeten vid behov

Om du märker att de alltid har svårt med vissa kategorier kan det vara så att budgeten behöver justeras. Detta behöver inte bero på att du spenderar för mycket, utan saker kan helt enkelt bli dyrare. Det kan också vara så att du förändrar dina vanor.

Belöna dig själv 

För att hålla motivationen uppe är det viktigt att du också belönar dig själv när du lyckas hålla budgeten och följa din sparplan. Resultatet av din budget ska vara en ekonomi under kontroll, inte att du lever asketiskt som en buddistisk munk. Till exempel kan du bestämma att du varje månadsslut får ta pengarna som blivit över efter att alla kostnaderna är betalda och din förbestämda summa insatt på sparkontot och använda till något riktigt onödigt.

Sandra har skrivit texter för Kreditkort.com sedan 2022. Hon älskar att skriva och har dessutom en bakgrund inom lån och kreditbedömning. Detta har gett henne insikter i hur det går till bakom kulisserna när kreditkort och lån beviljas, något som hon haft stor nytta av som skribent. Sandra är dessutom själv en person som ofta beskrivs som sparsam (för att inte använda ordet snål) och hon brinner för att hjälpa andra att förbättra sin privatekonomi. 

Publicerad Mar 27, 2024