ID-skydd kan tecknas som en enskild tjänst mot en månadskostnad på ca 100 – 150 kronor. Men det går även att få denna tjänst gratis via både kreditkort och hemförsäkring. 

I denna guide beskrivs först vad ID-skydd är och sedan de olika vägarna till att få det gratis.   

Vad är ID-skydd?

ID-skydd är en tjänst som minskar risken för, och ger hjälp vid, ID-stöld. Med ID-stöld menas att en bedragare exempelvis använder dina personuppgifter, och ID-handlingar, för att teckna avtal, abonnemang eller lån. 

Skyddet kan delas upp i tre olika delar. Det varierar däremot mellan olika ID-skydd om samtliga dessa tre delar ingår eller enbart en, eller två, av de. 

  1. Minska risken att ID-stöld sker

Via olika funktioner kan bedrägeriförsök upptäckas på ett tidigt stadie. Därmed kan de stoppas eller snabbt begränsas. Bland annat kan det vara funktioner som läser av offentliga register och varnar vid exempelvis kreditupplysning, adressbyte eller liknande. 

  1. Assistans vid ID-stöld

Om ett bedrägeri har upptäckts bör en polisanmälan direkt upprättas. Genom att sedan kontakta företaget som ger ID-skyddet kan de ge råd och assistans kring hur du bör agera för att minimera omfattningen av bedrägeriet. De kan även hjälpa till med att exempelvis spärra personnumret, kartlägga omfattningen och bestrida felaktiga fakturor. 

  1. Ekonomisk ersättning

Har du lidit ekonomisk skada kan ett ID-skydd även ge viss ekonomisk ersättning. Det kan exempelvis vara för obehörig debitering på kort men även kringkostnader för att kunna bestrida fakturor m.m. 

Då omfattningen av ID-skydden varierar är det viktigt att kontrollera vilket skydd de ger och att tjänsten matchar det egna behovet. 

Gratis ID-skydd via kreditkort

Inom det försäkringsskydd som ingår på vissa kreditkort kan ID-skydd ingå. Det är däremot viktigt att skilja på om det ingår i reseförsäkringen eller om det är en separat tjänst. 

  1. Inom reseförsäkringen

Om ID-skydd ingår i reseförsäkringen gäller tjänsten enbart vid utlandsresa som betalats med kreditkortet. Det är alltså inte ett skydd som gäller inom Sverige och det är generellt betydligt mindre omfattande än de som gäller i Sverige. 

Exempel: Med re:member flex ingår ”ID-stöld” i reseförsäkringen. Ersättning går att få, på upp till 50 000 kronor, för ”återskaffningskostnader för id-handlingar, pass etc.” Det går även att få ersättning för juridiskt ombud samt kostnader som uppkommit i samband med att obehörig har använt personens ID-handlingar. 

  1. Via kreditkortet även i Sverige

I flera kreditkort ingår ID-skydd gratis som förmån. Vilka tjänster som ingår kan däremot variera mellan de olika korten. Alla ger ”hjälp och assistans” om ID-stöld uppstår. I vissa fall ingår även preventiva åtgärder samt ekonomisk ersättning. 

Exempel: Med Danske Bank Guld ingår ID-skydd gratis. Tjänsten hjälper kortinnehavaren att ”förebygga, upptäcka och begränsa” konsekvenserna vid en ID-stöld. 

Gratis ID-skydd via hemförsäkringen

Det blir allt vanligare att försäkringsbolag inkluderar ett ID-skydd i hemförsäkringen. Bland annat ingår det i hemförsäkringar hos Folksam, Länsförsäkringar, Dina försäkringar och IF. 

Exempel: I hemförsäkringen från IF ingår försäkringsdelen ”ID-stöld”. Den ger ”rådgivning för att förebygga ID-stöld, assistans att begränsa skadans omfattning” om en ID-stöld skulle uppstå. 

Frågor och svar

Vad är skillnaden mellan ID-skydd inom hemförsäkringen och fristående försäkring?

Fristående försäkringar brukar ge ett bredare skydd. Det kan exempelvis innebära fler funktioner som tidigare upptäcker bedrägeriförsök, högre ersättningstak och ersättning vid fler tillfällen. 

Vilket skydd ger ID-skydd på kreditkort?

Det som främst ingår är råd och assistans om ID-stöld skulle ske. Genom att fylla i en fullmakt kan företaget ta kontakt med företag, myndigheter och banker åt dig och exempelvis bestrida fakturor. 

Kan ID-skydd ge ekonomisk ersättning?

En av de punkterna som skiljer sig mellan olika ID-skydd är om de kan ge ekonomisk ersättning eller inte. Kom ihåg att ersättning ofta även kan sökas via hemförsäkringen. 

Mathilda är en kunnig och passionerad innehållsansvarig som har varit en del av Kreditkort.com sedan 2021. Hennes stora intresse och kunskap om kreditkort har gjort henne till en ovärderlig medlem av vårt team. Mathilda är inte bara en expert på att spara pengar med hjälp av kreditkort, hon är också en ivrig användare själv.

Publicerad Jan 25, 2024