Swedbank höjde i nivå med styrränta

Ett tydligt exempel på att högre styrränta påverkar kreditkortsräntan kan visas från Swedbank Betal- och kreditkort Mastercard. I oktober 2021 var styrräntan på 0% och kreditkortsräntan på detta kreditkort på 10,95%. 

Bara två år senare, första november 2023, var styrräntan på 4% och Swedbank hade höjt sin kortränta till 14,95%. Höjningen var alltså identiskt med förändringen i styrräntan. Självklart kan det även funnits andra orsaker till höjningen men banken får inte höja räntan på kreditkortet om det inte förekommer ”kreditpolitiska beslut” eller ändrade upplåningskostnader för banken.  

En liknande höjning går att se på kreditkortet från Ikano Bank. Mellan oktober 2021 och januari 2024 höjdes kreditkortsräntan från 14,55 % till 18,80 %. I detta fall var höjningen till och med högre än styrräntans förändring. 

Re:member flex mindre förändring

Re:member flex är ett kreditkort med individuell ränta vilket innebär att personens kreditvärdighet avgör räntenivån. Däremot erbjuds räntan inom ett spann och det är det är detta spann som kan jämföras över tid för att se hur styrräntan eventuellt påverkar räntenivåerna. 

I oktober 2021 erbjöd re:member ränta på 9,74% - 24,74 %. Drygt två år senare, januari 2024, var räntenivån istället på 9,74% - 28,24%. I detta fall har en höjning skett med 3,5%-enheter på den högsta räntenivån som kan erbjudas. 

Sänkt styrränta – Sänkt kreditkortsränta

Att styrräntan påverkar kreditkortsräntan är alltså tydligt även om det skiljer sig något gällande hur stor höjning som skett på de olika korten. Däremot sker inte förändringar lika ofta som på bolån. 

Många experter tror på en sänkt styrränta under 2024 vilket alltså skulle kunna innebära att även kreditkortsräntorna sänks. Men det krävs troligtvis flera sänkningar av styrräntan för att någon förändring ska ske från kreditkortsbolagen.  

I genomsnitt ändrade Swedbank kreditkortsräntan, under 2022 och 2023, en gång för varje procentenhet som styrräntan ändrades. Under dessa två år höjdes styrräntan med 4% och banken ändrades kreditkortsräntan vid fyra tillfällen. Skulle Riksbanken sänka styrräntan med enbart 0,25%-enhet, under 2024, är det alltså inte säkert att det kommer göra någon skillnad på kreditkortsmarknaden. 

Enligt en prognos av Nordea är styrräntan på 3,50 % i slutet av 2024 och 2,50 % i slutet av 2025. Om de får rätt bör de sänkta räntenivåerna på kreditkorten snarare komma under 2025 än 2024.

Mathilda är en kunnig och passionerad innehållsansvarig som har varit en del av Kreditkort.com sedan 2021. Hennes stora intresse och kunskap om kreditkort har gjort henne till en ovärderlig medlem av vårt team. Mathilda är inte bara en expert på att spara pengar med hjälp av kreditkort, hon är också en ivrig användare själv.

Senast uppdaterad Mar 20, 2024