Alla drabbas inte av månadsavgiften

De kortinnehavare som idag äger ett Preem Mastercard med den grundläggande nivån för drivmedelsrabatt, det vill säga 25 öre/liter på bemannade stationer och 10 öre/liter på obemannade stationer slipper undan månadsavgiften.

De som då blir lidande är istället de som idag äger ett samarbetskort. Innan månadsavgiften infördes gavs en rabatt om 40 öre/liter utan någon som helst extra kostnad utöver ytterligare förmåner och rabatter. Men i och med införandet av en månadsavgift har samarbetskorten nu en månadsavgift på 29 kr vilket resulterar i en årsavgift på 348 kr.

Årsavgiften verkar vid första anblick inte överdrivet hög och är en årsavgift många kreditkort idag har. Det som många konsumenter dock uppmärksammat är att det nu kommer krävas att man tankar extrema mängder bränsle för att faktiskt spara pengar. Men med införandet av årsavgiften kommer inte längre gemene man kunna spara pengar med ett samarbetskort.

I längden är det helt enkelt inte hållbart att försöka tanka så pass mycket att det går jämt ut. Många konsumenter har också uttryckt att dem kommer byta helt från Preem och välja en annan utgivare så som OKQ8.

Allt är inte negativt

Även om införandet av en månadsgift kommer försämra samarbetskortets rykte är inte allt negativt. Bland annat så kommer rabattnivån höjas från 40 öre/liter till 45 öre/liter. Även en rabatt om 20% införs på biltvätt, spolarvätska och andra biltillbehör.

De positiva förändringarna är dock något vi sett nämnas sällan när de nya förändringarna diskuterats. En förhöjd rabatt om 5 öre/liter är långt ifrån tillräckligt för att väga upp den nya årsavgiften på 348 kronor.

Det går att spekulera i att många som idag har ett samarbetskort kommer att antingen byta till deras vanliga bensinkort eller gå över till en annan kortutgivare. Det är svårt att motivera en årskostnad på 348 kronor när resterande bensinkort på marknaden idag är utan en årsavgift, även om dessa har en lägre rabattnivå.

Om den starka kritiken från konsumenterna kommer att få Preem på andra tankar angående månadsavgiften är omöjligt att svara på.

Simon Klaesson på Kreditkort.com Simon Klaesson

Simon är innehållsansvarig på Kreditkort.com sedan våren 2018 och hjälper våra besökare med sin kunskap kring ekonomi och kreditkort. Simon innehar en högskoleexamen som webbredaktör.