Rocker från start

Från början var Rocker debetkort fritt från både årsavgift, uttagsavgift och valutaväxlingspåslag. I februari i år infördes tre olika kortnivåer, där enbart den standardnivån är avgiftsfri, men då ingår enbart ett digitalt kort. Om du vill ha ett fysiskt kort finns möjligheten att teckna Plus eller Premium för 29 respektive 99 kronor per månad. 

I november införs ytterligare försämringar av kortvillkoren när tre kostnader läggs till: avgift för valutaväxling, kontantuttag och inaktivt konto.

Högre avgift än genomsnittet för kontantuttag 

Standardavgiften för kontantuttag med kort brukar ligga på 35-45 kronor. Rocker kommer att lägga sig lite högre än så och automatiskt dra 50 kronor per uttagstillfälle. Företagets kundtjänst menar att detta beror på att det har blivit ”dyrare att hantera kontanter i dagens samhälle”. Däremot kan kundtjänst inte ange någon orsak till övriga avgiftshöjningar.

Kostnad för valutaväxling och inaktivt konto införs 

När ett kort används för köp i utländsk valuta behöver kortutgivaren växla från svenska kronor till den utländska valutan. Tidigare har inte Rocker tagit ut någon avgift för valutaväxling, men från och med den 1 november kommer avgiften att vara 1,5 procent på köpet. Därmed kommer ett köp på 1 000 kronor att kosta dig 1 015 kronor. 

Inaktivt konto innebär att ett kortkonto inte har använts under sex månader. Det har tidigare inte kostat något att ha ett inaktivt konto hos Rocker, men i november inför kortutgivaren en automatisk debitering på 15 kronor från kortkontot om det är inaktivt. 

Rocker - inte längre ett förmånligt resekort

Avgiftshöjningarna kommer inte vara särskilt kännbara om du främst använder ditt Rockerkort som vardagskort i Sverige och inte brukar göra kontantuttag. Rocker har tidigare varit bra både som resekort och vardagskort, men efter avgiftsändringarna blir det ett tämligen ofördelaktigt debetkort att ha med på resan. På resande fot bör du ha med ett debetkort utan uttagsavgift och valutaväxlingspåslag eftersom dessa sammantaget kan uppgå till ganska stora kostnader. Däremot finns det inga kreditkort utan valutapåslag och uttagsavgift.

Mathilda Svensson på Kreditkort.com Mathilda Svensson

Mathilda är innehållsansvarig på Kreditkort.com sedan våren 2021 och hjälper våra besökare med sin kunskap kring ekonomi och kreditkort. Mathilda innehar en examen inom E-handel och Digital marknadsföring.