Stor förlust trots ökande antal användare

PFC Lanserades sin ekonomiapp så nyligen som 2018 i Sverige. Tanken bakom var då att försöka utmana de mer traditionella bankerna med nya och snabba ekonomiska funktioner. Bland deras utbud finner man bland annat ett betalkort som är kopplat till appen. Bland anledningarna att använda sig av PFC är bland annat fri valutaväxling och fria kontantuttag två stora dragpunkter. Också enklare hantering av användarens vardagliga ekonomi är något som PFC lyfter som en av de stora anledningarna till att använda sig av deras app.

Trots den snabba tillväxten, och enligt PFC själva över 100 000 registrerade användare så har framgången varit kostsam. Under bolagets första verksamhetsår, det vill säga 2019, omsatte de cirka 13 miljoner kronor med en förlust om 47 miljoner kronor.

Vi hade planerat för en förlust på 50 miljoner kronor, så vi klarade oss till och med bättre än förväntat. I fjol stod tillväxten definitivt i fokus till 100%, vi investerade i att öka vår användarbas så mycket som möjligt. - Kevin Albrecht, VD på P.F.C.

Under 2020 skall PFC enligt de själva lagt ett större fokus på att faktiskt tjäna pengar på den produkt de erbjuder. Företaget har exempelvis lanserat en premiumvariant av sin app samt en version som enbart riktar sig till barn och deras föräldrar. Båda premium- samt barnversionen av appen har en månadskostnad om 20000 kronor.

Basvarianten av PFC ska fortsatt vara gratis. Men när vi släpper nya produkter och funktioner framåt kommer de att bli antingen för betalande premiumkunder eller släppas som rena betalversioner. Enligt vår prognos är det nästa år som intäkterna tar fart på allvar. - Kevin Albrecht

Flera problem under årets gång

Under 2020 har PFC tyvärr dragits med flera problem. Kevin Albrecht, fick plötsligt ta över VD-posten i mars då Mattias Malmström plötsligt lämnade företaget.

Det var olyckligt. Min bild är att han ändrade säg när han väl kom till företaget. Startupresan passade honom inte helt och hållet, vilket kan vara svårt att veta på förhand - Kevin Albrecht

Enligt Kevin själv låg det inte några interna konflikter bakom beslutet. Det skall ha varit ett vänskapligt avsked, inga oenigheter om vare sig arbetssätt eller strategi skall ha påverkat Mattias beslutat att lämna bolaget som vd.

Utöver att PFC hastigt förlorade sin vd så fick de stora tekniska problem i juni i år. Deras betalkort slutade plötsligt att fungera till följd av att tyska Wirecard, som var deras leverantör, abrupt förlorade sitt verksamhetstillstånd.

Det var en stor chock för oss. Vi valde att börja arbeta med Wirecard under 2018 för att de ansågs vara det mest säkra alternativet på marknaden. Sedan dess har de varit en stabil partner, vi såg inga tecken på oegentligheter. - Kevin Albrecht

Wirecard är idag försatta i konkurs till följd av sitt bokföringssvindleri och PFC har således inte längre ett samarbete med bolaget.

Inget mer kapital från Nordea

Nästan alla tillväxtbolag är idag beroende av externt kapital. Störst ägare i PFC är idag storbanken Nordea, som investerat mer än 90 miljoner kronor i bolaget och som kontrollerar cirka 25% av rösterna. Juli 2019 kom det senaste kapitaltillskottet och PFC värderades då till nästan en halv miljard kronor.

Men, under vårens gång så har Nordea beslutat sig för att inte lägre finansiera PFC. Uppgifterna är dock inte bekräftade, vare sig från PFC eller Nordeas håll.

Jag kan inte kommentera det, utan bara konstatera att Nordea så här långt varit en bra partner. - Kevin Albrecht

Enligt Kevin själv så skall PFC just nu arbeta med att försöka ta in cirka 100 miljoner kronor i nytt kapital. Det skall vara kapital från såväl gamla som nya investerare och arbetet beräknas vara färdigt i början av 2021.

Simon Klaesson på Kreditkort.com Simon Klaesson

Simon är innehållsansvarig på Kreditkort.com sedan våren 2018 och hjälper våra besökare med sin kunskap kring ekonomi och kreditkort. Simon innehar en högskoleexamen som webbredaktör.