Effektiv ränta, på kreditkort, visar den procentuella kostnaden för att återbetala en kreditkortsskuld över 12 månader. I beräkningen ingår därmed både ränta, avikostnad och övriga kostnader som kan tillkomma. 

Enklare att jämföra totalkostnaden

Alla lån och krediter i Sverige ska presenteras med ett exempel på effektiv ränta. Detta för att förenkla för konsumenterna att förstå, och jämföra, den årliga kostnaden. Utöver att ett räkneexempel ofta presenteras på kortföretagets hemsida ska det, enligt lag, framgå på SEKKI-blanketten (Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation)

Kom ihåg!

Den effektiva ränta som kreditkortsföretagen presenteras är uträknade utifrån specifika villkor. Det kan exempelvis vara att 20 000 kronor återbetalas, via E-faktura, i 12 månader. Vid andra förutsättningar kan den effektiva räntan bli både högre och lägre än vad som anges i deras exempel. 

Som ett exempel visas nedan hur Collector EasyLivings beräknar dess effektiva ränta.  

18.65% med årsavgift...Beräkningen grundas på en utnyttjad kredit om 20 000 SEK, krediten är återbetald på 12 månader och 45 räntefria dagar har nyttjats.

Är det viktigt?

  • Ja – Om du förväntas att ofta delbetala kreditkortsfakturan är det viktigt att jämföra kreditkortens effektiva ränta. Detta för att hålla nere kostnaden för delbetalning. 
  • Nej – Om du oftast förväntas betala hela kreditkortsskulden varje månad kommer räntekostnad ytterst sällan uppstå. I detta fall är det inte lika viktigt att jämföra effektiv ränta. 

Olika sätt att presentera effektiv ränta

Till skillnad mot exempelvis privatlån finns det flera sätt att beräkna den effektiva räntan på kreditkort. 

1. Inklusive/exklusive räntefria dagar

  • Med räntefria dagar

Beräkningen kan ske utifrån att kortinnehavaren utnyttjar kortets räntefria dagar maximalt. Det innebär därmed att någon räntekostnad inte uppstår under de första 35 – 45 dagarna. 

I detta fall kan den effektiva räntan till och med bli lägre än kreditkortsräntan. Detta utifrån att effektiva räntan speglar totala kostnaden över 12 månader men där den första månaden, i detta fall, är räntefri.

  • Utan räntefri dagar

Ett alternativ är att inte ta hänsyn till de räntefria dagarna utan istället beräkna totala kostnaden från första till sista delbetalningen. I detta fall kommer alltså den effektiva räntan bli högre än i exemplet ovan. Detta eftersom några räntefria dagar inte utnyttjas. 

2. Återbetalningstid

Effektiv ränta beräknas alltid på en delbetalningstid på 12 månader. Däremot kan räntenivån även användas för att beskriva totalkostnaden för krediter som betalas tillbaka på kortare tid. 

De allra flesta kortföretag presenteras räkneexempel med återbetalningstid på 12 månader men det förekommer även exempel med återbetalningstid på bara 6 månader. Det kan innebära att den effektiva räntan blir lägre. 

3. Beroende på betalningsalternativ

De flesta kreditkortsföretag erbjuder kortinnehavaren att få faktura via pappersavi, E-faktura eller Autogiro. Dessa olika betalningsalternativ kan innebära olika kostnader. Om effektiv ränta presenteras med pappersavi, eller E-faktura, kan därmed skapa stor skillnad. Det visas i exemplet nedan där räntenivåer från Shell Mastercard (2024) presenteras. 

  • Med pappersfaktura

Med pappersfaktura tillkommer en avikostnad på 35 kronor. Om 10 000 kronor återbetalas på 12 månader blir den effektiva räntan 27,59%. 

  • Med E-faktura

Med E-faktura tillkommer ingen avikostnad. Om 10 000 kronor återbetalas på 12 månader blir den effektiva räntan 19,54 %. 

4. Med eller utan årsavgift

Förutsatt att kreditkortet har årsavgift kan effektiv ränta presenteras med eller utan denna avgift. Det är exempelvis vanligt att någon årsavgift inte betalas första året. I likhet med om aviavgift räknas med eller inte gör detta stor skillnad på den effektiva räntan.

5. Valfritt kreditbelopp

Kreditkortsföretagen kan själva välja vilket kreditbelopp som förväntas återbetalas i deras räkneexempel. Det vanligaste är att krediten utnyttjas till 10 – 30 000 kronor och att återbetalning sker över 12 månader. Men det finns undantag. Ett exempel är att det i SEKKI för SAS Amex Elite anges ett räkneexempel på återbetalning av 170 000 kronor. 

Generellt gäller att ju lägre kreditbelopp som ska återbetalas desto större skillnad kommer det att bli på kreditkortsränta och effektiv ränta. 

Svårt att jämföra…

Som visas ovan kan effektiv ränta beräknas på lite olika sätt. I de räkneexempel som kreditkortsföretagen presenterar ska det framgå hur de kommit fram till den räntenivå som anges. Det är därmed även enbart om kortinnehavaren hanterar krediten på exakt det sätt som anges exemplet som uträkningen stämmer. 

Att enbart fokusera på effektiv ränta, och välja kreditkort utifrån denna nivå, kan alltså bli mycket missvisande. 

Frågor och svar

Är effektiv ränta bra att använda för att jämföra kreditkort?

Både ja och nej. Effektiv ränta visar visserligen totalkostnaden men detta under specifika villkor. De flesta använder inte sitt kreditkort exakt utifrån de villkor som kreditkortsföretagen presenterar i deras räkneexempel. 

Vad är skillnaden på kreditränta och effektiv ränta?

Kreditränta är den räntesats som betalas när fakturabeloppet inte återbetalas till fullo via månadsfakturan. Effektiv ränta påvisar totala kostnaden, ränta och avgifter, om återbetalning sker över 12 månader. 

Vad betyder effektiv ränta på kreditkort?

Effektiv ränta på kreditkort är den totala, procentuella, kostnaden för att återbetala ett utnyttjat kreditbelopp under 12 månader.

Mathilda är en kunnig och passionerad innehållsansvarig som har varit en del av Kreditkort.com sedan 2021. Hennes stora intresse och kunskap om kreditkort har gjort henne till en ovärderlig medlem av vårt team. Mathilda är inte bara en expert på att spara pengar med hjälp av kreditkort, hon är också en ivrig användare själv.

Publicerad Jan 25, 2024