Allt fler köp sker i mobilen

Att nordiska konsumenter handlar mycket online har varit ett faktum under lång tid. Allt fler av dessa köp sker nu i mobilen som nu gått om datorn som det vanligaste shoppingredskapet. Många vill också använda mobilen för att betala, speciellt vid köp online. Swish var i undersökningen både det betalsätt som undersökningspersonerna helst använder och det som de senast nyttjade när de handlade online. 29% använde Swish jämfört med 24% som använde kort (12% debetkort och 12% kreditkort). Digitala kort har ännu inte riktigt slagit igenom utan användes endast i 5% av fallen.

Man kan också se en tydlig Klarna-effekt i Sverige jämfört med våra grannländer. Hela 20% av svenskarna betalade sitt senaste onlineköp via faktura jämfört med runt 10% i de andra länderna. Fakturabetalning är extra populärt vid större köp. Vid köp över 5000 kronor vill 66% använda detta alternativ alternativt dela upp köpet på avbetalning. För köp under 1000 kronor däremot är det endast 25% av konsumenterna som inte vill betala på en gång vid köpet. Vad man handlar spelar också roll. Vid köp av saker som ofta behöver returneras, som kläder och skor som man gärna prover först, är faktura mer populärt.

Andelen som köper på faktura är större bland unga upp till 29 år; en trend som även syns i Klarnas egna kundundersökningar. Denna grupp är också mer positiva till att handla på avbetalning vilket oroar många analytiker med tanke på ungas ökande skuldsättning. Andelen som handlar på avbetalning är dock fortsatt låg; 3% i Sveas studie.

Kort dominerar när det gäller fysiska köp

Vid betalning i butik är betalkort starkt dominerande. 47% använde ett debetkort vid sitt senaste fysiska köp och 25% ett kreditkort. De digitala korten är också på uppsving och användes i cirka 13% av köpen. När det gäller var man betalar i fysiska butiker blir butikernas självscanning och självutcheckning alltmer populära. Att betala i kassan dominerar visserligen fortfarande men 41% av deltagarna i undersökningen uppgav att de hellre betalar på ett annat sätt.

I undersökningen var den endast 5% av deltagarna som uppgav att de använt kontanter vid sitt senaste köp. Den ökning av kontanter i cirkulation som man kunde se har inte heller bestått. Ökningen antogs framförallt bero på kriget i Ukraina och de diskussioner som då inleddes gällande Sveriges sårbarhet, bland annat på grund av vårt beroende av elektroniska betalningslösningar. Det tankesättet finns fortfarande kvar och de flesta som har kontanter har inte dessa för att handla med utan snarare i ett preppingsyfte. 

Medvetenheten kring bedrägerier ökar

Att kunna känna sig säker när man handlar har blivit allt viktigare och de nordiska konsumenter har blivit mer medvetna om risken för bedrägeri vid framförallt nätshopping. En intressant utveckling är att medan yngre har blivit mer oroliga för bedrägerier online, så har äldre blivit mindre oroliga. Sannolikt beror detta på att de äldre initialt kände en omotiverad oro för att handla och betala online och att denna minskar över tid då onlineshopping blir alltmer normaliserat . De yngre däremot som är de som gör flest onlineköp har en ökande oro som bygger på att bedrägerier online faktiskt blir vanligare.

För att de nordiska konsumenterna ska känna sig trygga vid köp är det viktigt att de har använt eller åtminstone känner till betalningsmetoden sedan tidigare. De blir också mer trygga om de känner till företaget eller betalningsmetoden kommer ifrån deras hemland. I takt med att oron för bedrägerier ökat har också acceptansen för tvåfaktorverifikation ökat. Jämfört med tidigare år är det färre som upplever detta som irriterande, förmodligen på grund av ökad vana och säkerhetstänk.

Den ekonomiska situationen påverkar i olika riktningar

De ökande räntorna och kostnaderna har påverkat hur vi svenskar vill betala. Här kan man dock se två olika strömningar åt olika håll. Medan vissa tycker att den ekonomiska situationen gör att de vill ha bättre kontroll på sina kostnader, och därmed betala direkt vid köp, uppger andra att den ekonomiska situationen gör dem mer benägna att betala senare eller på avbetalning.

Tekniska problem och köer mest irriterande

Att betalningssidan tar lång tid att ladda eller hänger sig är det som får flest kunder att bli irriterade eller avbryta köpet när de handlar online. Andra saker som upplevs störande är när sidor inte är mobilanpassade, när inte det önskade betalningssättet finns tillgängligt eller när betalningsproceduren tar för lång tid. Yngre har här betydligt sämre tålamod än äldre och avbryter oftare köp. Även vid köp i fysiska butiker är tidsaspekten det viktigaste. Långa köer och tekniska problem vid kassan är det som oftast upprör kunderna och får dem att avbryta köp.

Sandra har skrivit texter för Kreditkort.com sedan 2022. Hon älskar att skriva och har dessutom en bakgrund inom lån och kreditbedömning. Detta har gett henne insikter i hur det går till bakom kulisserna när kreditkort och lån beviljas, något som hon haft stor nytta av som skribent. Sandra är dessutom själv en person som ofta beskrivs som sparsam (för att inte använda ordet snål) och hon brinner för att hjälpa andra att förbättra sin privatekonomi. 

Senast uppdaterad Feb 12, 2024