Väcka engagemang med En Bra Sak

Resurs Bank har sedan 2007 samarbetat med Cancerfoden genom kreditkortet Supreme Card Woman. Varje köp som genomförs med kortet bidrar till att Resurs Bank skänker en krona till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Från samarbetets start till 2019 har 10 miljoner kronor skänkts till cancerforskning.

År 2018 startade Resurs Bank kampanjen En Bra Sak vars fokus var att väcka engagemang hos konsumenter som i sin tur kan bidra till att rädda liv genom att handla med Supreme Card Woman. Kampanjens mycket positiva bemötande och resultat resulterade i fortsatt arbete med En Bra Sak

- Att som konsument veta att varje köp bidrar till välgörande ändamål är en viktig signal som vi tror förstärker engagemanget för vikten av cancerforskning inte bara under oktober, utan årets alla månader, säger Camilla Redestam, Försäljningschef Kreditkort Norden Resurs Bank i pressmeddelande från 2019.

Resurs Bank har varit med och stöttat Rosa Bandet-kampanjen i många år. Kampanjen vars mål är att sprida kunskap, påverka samt finansiera cancerforskning. 

Ökade chanser att bli botad

Folkhälsomyndigheten rapporterar om cancer som den vanligaste dödsorsaken i Sverige och att 30% av alla cancerfall hos kvinnor i Sverige är bröstcancer. Men i samspel med att andelen kvinnor som drabbats av bröstcancer har ökat, har chanserna för att bli botad också ökat. 

Förbättringar hos bröstcancervården, nya behandlingsmetoder och bättre diagnostik är bidragande faktorer till att bröstcancerdödligheten kontinuerligt minskar. Tidigare upptäckt och större möjligheter till individualiserad behandling är resultat av den positiva utvecklingen enligt Regionalt cancercentrum.

Fler förmåner

Förutom möjligheten att stötta Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och därigenom bidra till att rädda liv, är Supreme Card Woman utrustad med fler förmåner för kortägare. Kreditkortet ger bonus på alla köp som genomförs med kortet. Bonuspoängen kan användas i Supremes webbshop där du finner ett brett utbud av allt från resor, upplevelser och shopping till presentkort där du har ytterligare möjlighet att skänka pengar till välgörenhet. 

Supreme Card Woman erbjuder även en kompletterande reseförsäkring då minst 75% av resan betalas med kortet. I reseförsäkringen ingår bland annat avbeställningsskydd och ersättning vid försenat transportmedel eller bagage.  

Mathilda Svensson på Kreditkort.com Mathilda Svensson

Mathilda är innehållsansvarig på Kreditkort.com sedan våren 2021 och hjälper våra besökare med sin kunskap kring ekonomi och kreditkort. Mathilda innehar en examen inom E-handel och Digital marknadsföring.