Efter en lång måndagsnatt i Stockholm var SAS och pilotfacken överens om det nya kollektivavtalet som kommer att gälla 5,5 år framöver. Alla parter är lättade över uppgörelsen, men det norska pilotfacket är inte helt nöjda.

– Jag är nöjd med att vi har stått upp för den skandinaviska modellen och att arbetsgivaren har respekterat tariffavtalen och garanterar återanställningsrätten för de piloter som har sagts upp, säger Roger Klokset, ledare för norska pilotfacket, till TT.

Fler arbetstimmar och sämre lön

För övrigt är han knappt nöjd med något alls och anser att pilotfackens medlemmar har fått betala ett alldeles för högt pris som slutade med starkt försämrade arbetsvillkor. Det nya avtalet innebär att piloternas övre arbetstid blir 60 timmar i veckan istället för 47 arbetstimmar tidigare. Ytterligare en försämring är att piloterna har gått med på en lönesänkning på fem procent.

Dessutom kommer piloternas arbetsdagar att bli längre under vintern. Piloterna kommer att jobba samma antal timmar, men själva arbetstiden kommer att förläggas till färre dagar. Detta faktum kommer att medföra en ytterligare lönesänkning på åtta procent årligen eftersom piloternas löner räknas på antal dagar som de jobbar.

Förlust på 100 miljoner per dag under strejken

När TT frågar om pilotfacket gav upp för lätt:

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi stod på oss så länge vi kunde och vi hade kunnat fortsätta längre om det inte fanns på bordet att bevara den skandinaviska modellen och få ordning på de uppsagda medlemmarna, säger Roger Klokset.

Pilotfacken tog även hänsyn till SAS ekonomiska läge. Företaget har gjort förlust på 100 miljoner kronor per dag av strejken under de två veckorna den pågick. Med tanke på att SAS redan innan strejken hade ekonomiska problem så får konflikten stora konsekvenser.

Omröstning återstår

Nu återstår att medlemmarna i samtliga fyra skandinaviska pilotfack ska rösta om det nya kollektivavtalet. Vid nedröstning blossar konflikten upp igen och det kommer att bli ny förhandling. Roger Klokset är osäker på om medlemmarna kommer att rösta för det nya avtalet eftersom det innebär så pass stora försämringar.

SAS verksamhet satte igång igen under tisdagen och förhoppningen är att flighterna ska kunna avgå planenligt.

– Det har varit tuffa tider, men de är över nu. Och nu är vi väldigt glada över överenskommelsen och att alla har skrivit under den, säger SAS vd Anko van der Werff till TT. 

SAS behöver få in 9,5 miljarder kronor

SAS har ansökt om konkursskydd i USA, ett så kallat Chapter 11-förfarande som innebär att SAS under en begränsad tid behöver strukturera om sin ekonomi för att kunna betala av sina skulder. Chapter 11 passar för företag som vill kunna fortsätta verksamheten, men behöver tid att omstrukturera sin ekonomi för att kunna betala sina skulder. Rekonstruktionsprogrammet Chapter 11 kan ansökas om frivilligt eller påtvingas om tre eller fler borgenärer lämnar in en ansökan till den amerikanska konkursdomstolen. Det återstår även för SAS att ta in 9,5 miljarder kronor från investerare. 

– Det är ingen överraskning att investerarna inte var så sugna på att föra de samtalen under strejken, säger Anko van der Werff.

Fakta om SAS-strejken

Den 9 juni lämnade pilotfacken in sitt strejkvarsel till Medlingsinstitutet och medlingen påbörjades den 13 juni. Den avbröts dock den 4 juli när SAS-piloterna meddelade att de skulle gå ut i strejk med omedelbar verkan. Anledningen till strejken var att parterna inte kunde komma överens om ett nytt kollektivavtal.

Enligt Svensk pilotförening startades strejken för att SAS inte återanställde de 560 piloter som sades upp under pandemin. Flygbolaget använder sig istället av piloter från dotterbolagen SAS Link och SAS Connect, därför anser pilotfacket att SAS har negligerat kollektivavtalets återanställningsrätt. I november förra året inleddes förhandlingar mellan de danska, norska och svenska pilotföreningarna och SAS ledning, men ingen överenskommelse var möjlig mellan parterna. Piloternas gamla kollektivavtal löpte ut i slutet på mars.

Mathilda Svensson på Kreditkort.com Mathilda Svensson

Mathilda är innehållsansvarig på Kreditkort.com sedan våren 2021 och hjälper våra besökare med sin kunskap kring ekonomi och kreditkort. Mathilda innehar en examen inom E-handel och Digital marknadsföring.