Ny tider - nya trender

Enligt analys från Enento Group och Experian som publicerad i pressrelease av UC, följer samtliga Nordiska länder en ny marknadstrend av minskad konkurs - förutom Danmark. I analysen har man utgått från data från de två första kvartalen av 2019, 2020 samt 2021. Datan visar på en global återhämtningstrend samt att konkursen generellt har minskat i Norden. 

- Tillvägagångsätten för att hantera ekonomin skiljer sig något åt mellan de nordiska länderna. Vi har nu nått fram till en punkt där vi kan börja se vissa indikatorer på vilka ekonomiska strategier som fungerade och vilka som inte gjorde det, och det är intressant, kommenterar Jukka Ruuska, vd på Enento Group, den nordiska ägaren av bland annat UC i Sverige.

I Sverige har konkursen minskat med 6 % från 2019 till 2021. I Norge har konkursen minskat med hela 32% och i Finland är minskningen 3%. Danmark visar istället på ett ökat antal konkurser mellan 2019 och 2021 med 6%, samt en ökning med hela 69% mellan 2020 och 2021. 

En osäker framtid

Enligt Jukka Ruuska, VD på Eneto Group, är framtiden osäker gällande om konkurser kommer fortsätta öka eller minska i antal. I Sverige väntar en osäkerhet om ifall de företag som har valt att skjuta upp sina skatteinbetalningar kommer att kunna betala dessa inom den bestämda tidsramen. Det finns även en risk att ekonomin överhettas. Exempelvis förväntas priser på råmaterial pressas upp i Danmark vilket i sin tur kan komma att leda till flaskhalsar i leveranskedjor. 

- Försäljningen inom detaljhandeln ökar brett igen, både inom e-handel och i fysiska butiker. Undersektorer som friluftshandeln presterar fenomenalt bra när konsumenterna tillbringar sin semester hemma. Men det finns fortfarande vissa problem med leveranskedjorna, bland annat i gränsregionen mellan Sverige och Norge där restriktionerna har haft en enorm påverkan på detaljhandlarna, kommenterar Jukka Ruuska, vd på Enento Group.

Påverkan varierar mellan branscher

Pandemin har har en kraftigt negativ inverkan på hotell- och restaurangbranschen. Däremot har branschen lyckats återhämta sig med minskat antal konkurser i Sverige, Norge och Finland under 2021. I samband med att samhället öppnar upp ökar restaurangernas omsättning. 

- Det finns en möjlighet till en ketchupeffekt som kommer att gynna de små företagen, inte minst inom hotell- och restaurangbranschen. På kort sikt saknar dock många företag erfaren personal, vilket kommer att påverka möjligheten att dra nytta av den ökande efterfrågan från konsumenter, kommenterar Jukka Ruuska, vd på Enento Group.

En bransch som varit relativt skonad från Covid-19 är byggbranschen. Till följd av att konsumenter tillbringat mer tid hemma intresset för renoveringa ökat. Det har i sin tur lett till ökad efterfrågan på byggtjänster. 

Mathilda Svensson på Kreditkort.com Mathilda Svensson

Mathilda är innehållsansvarig på Kreditkort.com sedan våren 2021 och hjälper våra besökare med sin kunskap kring ekonomi och kreditkort. Mathilda innehar en examen inom E-handel och Digital marknadsföring.